Wat is er mis?Puntsgewijs kom ik momenteel tot de volgende lijst:

 • Opwarming van de aardse atmosfeer
 • Ongelijke verdeling van de welvaart
 • Produceren en verhandelen van schadelijke producten
 • Moreel verval door ‘legale’/nog niet verboden vervuiling
 • Oplichting, uitbuiting en mensenhandel
 • Misbruik van vrijheid
 • Slavernij en dwangarbeid
 • Machtswellust
 • Oorlogen en de wapenindustrie
 • Onverschilligheid
 • ….
Translate »