Over…

Het Braccaedomos-team

Gerardus Lambertus (Gerard) van Broekhuijsen, geb. Velsen, 23 januari 1948

LevensloopGeneanet gerardvanb

Gepensioneerd na ruim 27 jaar (gym)leraar in Basis- en Voortgezet onderwijs. EHBO-docent en vrijwilliger bij het Rode Kruis Korps, opstapper en medisch evacuator bij de KNRM. Geëngageerd bij vele verenigingen, meestal in leidinggevende e/of bestuursfuncties. Pacifist in hart en nieren en geweld heb ik nog nooit tegen iemand gebruikt. Wel hulp verleend als dat nodig was.

Bestuurlijk

Politiek en in bonden heb ik ervaring opgedaan bij de VVDM, de plaatselijke afdeling van de PvdA, mede-oprichter en voorzitter van het het wijkcomité Oud-IJmuiden, mede-oprichter en voorzitter van de Huurdersvereniging Velsen. Zeer actief bij het provinciale Nederlandse Rode Kruis Korps meegedacht in het proces van rampenleniging en het zoeken naar nieuwe organisatiestructuren. Ook de sport had -als docent lichamelijke Opvoeding- vanzelfsprekend mijn belangstelling. 10 jaar lang jeugdleider van Duikteam IJmond en jarenlang voorzitter van de Gymnastiekvereniging r.k.g.v. Velsen. Als mede-oprichter en leider van de jeugdafdeling van Duikteam IJmond de duiksport ingerold en betrokken bij landelijke ontwikkelingen om de onderwatersport ook voor jeugdigen binnen de Nederlandse Onderwatersport Bond vorm te geven.

Medisch

Als oproepkracht bij de Ambulancedienst Velsen deed ik veel eerste hulp-ervaringen op die ik via diverse Eerst Hulp maandbladen kon ventileren. Ook als Medisch evacuator bij station IJmuiden van de KNRM was het redden op het water vaak aanleiding mijn ervaringen op schrift te stellen.

Publicerend

Op een heel ander vlak: educator bij het Pieter Vermeulenmuseum, Programmacoördinator van de Lokale omroep Seaport RTV, cineast bij videogroep De Dwarsligger, educator en rondleider in Archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum.
Medeoprichter en secretaris van lokale politieke partij Levendig Gezond Velsen en (nu als hobbyist) automatiseerder en webpublicist.
Redacteur van o.m. Voorpost van de dokter, EHBO-Magazine en webpublicaties op het gebied van de Eerste Hulp bij Ongelukken.

Nog steeds actief

Daarnaast ben ik bestuurlijk nog steeds actief in de Historische Kring Velsen, de stichting Hulp aan Zlotoryja en het Comité 4 en 5 mei Velsen. Het Repair Café vergt nog steeds veel van mijn aandacht. Vooral door de ideeën en impact, die deze vrijwilligersorganisatie in mijn optiek- zal gaan krijgen op het gebied van duurzaamheid en reparabel maken van producten.

Visie

Heel vaak merk ik dat veel mensen op dezelfde manier denken als ik en vinden dat het beter kan. Met veel plezier en geenszins spijt kijk ik terug op de dingen die ik heb gedaan, met name in de hippie-tijd.

‘Merk’

Onder ‘Braccaedomos’ zijn meerdere ideeën, uitingen en -zo u wilt- echte kunst op het internet te vinden.
Braccaedomos (= Broek + Huizen)


(van) Broekhuijsen is een familienaam die op vele manieren wordt  geschreven en verwijst naar ‘broeken’ (lagere en natte gronden met een lichte bebossing) waarop mensen in ‘huizen’ wonen.


De locaties dus waarnaar de mensen genoemd werden die er woonden.

Van Broekhuijsen (mijn familie dus) is dus blijkbaar afkomstig uit een van de huizen op de broek.

Dit in het Latijn levert braccas domuum (broek huizen) Om dit iets eenvoudiger en ‘ Latijnser’  te maken heb ik gekozen voor: Bracca Domus met een ‘e’ ertussen.
Translate »