Worstelt u ook met vragen als: “Wat doen we eigenlijk op deze aarde?” Heeft u ook gezocht naar het ‘waarom’ van de vreselijke dingen, die ons dagelijks in de nieuwsmedia worden voorgeschoteld? De aarde –onze natuurlijke biotoop– heeft het zwaar te verduren. Vervuiling, uitputting, het overvolle heelal van waaruit voortdurend materiaal langs scheert of erger botst.

Een kerstoverdenking voor 2023

Uit mijn jeugd herinner ik mij de eerste vraag van de kathechismus:”Waartoe zijn wij op aarde?” De vermelde antwoorden hebben mij nooit erg aangesproken:”Om God te dienen en daardoor hier op aarde en in het hiernamaals gelukkig te zijn.” Weinig houvast voor een jeugdige katholiek. De meeste andere godsdienstige stromingen wijken niet veel van af. In mijn leven, dat langzaamaan steeds minder godsdienstig georienteerd raakte -in de geest van de tijd overigens- verwonderde ik mij steeds meer over de vraag:”Hoe kunnen mensen zich zo a-sociaal gedragen t.o.v. elkaar en hun omgeving?”.

De aardse biotoop

Grond, water en lucht. Ontstaan uit de oerknal. Uitdovend op een uitdijende massa ge-explodeerd materiaal. Bij elkaar gehouden door middelpuntsvliedende en onderlinge aantrekkingskrachten. Een proces dat al voortgaat van ver voor onze evolutie en zeker zal voortgaan na het uitsterven van de mensheid.

Wat kunnen wij hiermee?

Allereerst ons erover verwonderen. Beseffen dat wij deze slechts een microseconde getuige hiervan kunnen zijn. Dat wij in onze evolutie steeds meer zijn gaan begrijpen van de dimensies in tijd en ruimte, die alle menselijke maat te buiten gaan. Dat we ons vermogen tot nadenken, plannen, ‘scheppen’ en ‘beheersen’ hard nodig zullen hebben om de aarde -zo lang mogelijk- leefbaar te houden voor iedereen en alles, dat op aarde leeft en behoort tot onze biotoop.

Dit besef is nog nauwelijks aanwezig

We zijn -omdat de omstandigheden hiervoor (toevallig?) aanwezig waren, samen met alle andere wezens en levensvormen, op deze planeet ontstaan. Al dit leven is onlosmakelijk verbonden met elkaar en afhankelijk van elkaar en de omgeving.

Het gaat om slechts zo korte tijd

Benut dan de mogelijkheden. Niet alleen voor jezelf, maar voor alle leven hier op aarde. De grond is -voor ons- belangrijk, maar nooit ons eigendom! Het water is voor ons onmisbaar, maar niemands eigendom! De lucht is voor iedereen van levensbelang, maar zou uitsluitend beschikbaar moeten blijven voor onze levensbehoefte ademen!

Onze evolutie heeft ons tot hier gebracht. Heel veel gaat volgens velen verkeerd. Onze aarde, onze biotoop, onze leefomgeving zal een plek moeten blijven, waarop alle diverse van elkaar afhankelijke samenlevende organismen -zo lang als dat mogelijk zou kunnen zijn- kan voortbestaan. Oorlogen, vernietiging, uitbuiting, vervuiling, werken in tegengestelde richting.

Deze factoren elimineren vergt een totaal andere ‘mindset’. Het roer moet radicaal om. Voor de kwaliteit van leven op aarde en de tijd, dat de omstandigheden bestaan om dit leven mogelijk te maken.

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Translate »