Label: Oorlog en Vrede

  • Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM)

    Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM)

    Ook de toenmalige Sovjet Unie heeft verklaard zich in te spannen om deze na te streven: De UVRM werd aangenomen als een verklaring, en het fungeert als een niet-bindend document dat de universele normen voor mensenrechten vaststelt. Hoewel het geen verdrag is, heeft het wereldwijde morele en ethische waarde en heeft het bijgedragen aan het…

  • Oorlogsrecht(?)

    Oorlogsrecht(?)

    ChatGPT geeft het volgende antwoord: Het oorlogsrecht, ook bekend als internationaal humanitair recht, zijn de juridische regels en normen die van toepassing zijn tijdens gewapende conflicten. Het heeft tot doel de bescherming van mensen die niet deelnemen aan vijandelijkheden (zoals burgers en krijgsgevangenen) en het beperken van de middelen en methoden die oorlogvoerende partijen mogen…

Translate »