Naar aanleiding van de toespraak van Poetin op 21 februari 2023 (zie ook deze: Officiële publicatie van het Kremlin). kwamen er bij mij enige vragen op, die gesteld zouden kunnen zijn door de niet aanwezige journalisten:

 • Mijnheer Poetin, U reageert op de dreiging van het nazi-regime in Oekraïne om de veiligheid van Rusland in gevaar te brengen. Kunt u ons vertellen welke regeringsleider deze dreigementen heeft geuit?
 • Zijn er verslagen van uw pogingen om sinds 2014 deze kwestie vreedzaam op te lossen? U zegt dat wij dat goed weten, maar graag nog even ter verduidelijking.
 • U spreekt van een uitgebreid westers complot vol leugens en bedrog, aanslagen op ongewenste mensen en trainingen en wapenleveranties op buitenlandse academies. Kunt u iets specifieker zijn?
 • In dezelfde tijd heeft uw regering toch immers ook diverse wetten en decreten uitgevaardigd, die hoge straffen beloven op het uiten van kritiek op uw speciale militaire operatie en mogelijke demonstraties hiertegen?
 • Mijnheer Poetin, ik heb geen berichten gelezen in buitenlandse media over de aanloop naar een grootschalige oorlog. De speciale militaire operatie kwam eigenlijk voor iedereen in het westen als een donderslag bij heldere hemel.
 • U verdenkt de gehele westerse wereld als een schaamteloze, bedrieglijke kliek, zonder eer, vertrouwen en fatsoen. Hun eigen bewoners minachten en bedriegen en de VN inzetten om hun doel te bereiken. Hoe verklaart u -in dit licht- de VN-resolutie waarin uw speciale militaire operatie een illegale agressieve handeling wordt genoemd en een militaire actie tegen een soeverein buurland en daarmee in strijd met het humanitaire oorlogsrecht?
 • Ik heb in de buitenlandse internationale pers geen enkel bericht gevonden dat er openlijk trots wordt toegeven dat de akkoorden van Minsk en het Normandische format een diplomatieke show en bluf zijn.
 • Ik citeer uw woorden: “Afgaand op de informatie die we ontvingen, bestond er geen twijfel over dat tegen februari 2022 alles klaar zou zijn om weer een bloedige strafoperatie in Donbass te lanceren.” en: “Laat me herhalen dat zij degenen waren die deze oorlog begonnen, terwijl wij geweld gebruikten en gebruiken om de oorlog te stoppen.” Hoe is het dan mogelijk dat de gehele Donbass nu bezaaid is met ruïnes, Russische tanks en lichamen van gesneuvelde Russische soldaten?
 • U startte uw speciale militaire operatie. Totaal onverwacht werd u verrast door de tegenstand en het verzet van de Oekraïnse bevolking en moest u al veroverd Donbass-gebied weer verlaten. Vaak met achterlating van vele gesneuvelde Russische militairen en materieel. Hoe verklaart u dat u kilometers op het grondgebied van uw buurland- mensenlevens verdedigt en uw gemeenschappelijk huis beschermt, door dit met raketten -vooral gericht op burgerdoelen en vitale infrastructuur- al een jaar lang te beschieten?
 • Geeft u wel om menselijke slachtoffers en tragedies?
 • Geeft u niet vele biljoenen roebels uit voor uw speciale militaire operatie. 
 • Beroofd u uw eigen bevolking niet onder het mom van bevrijder van de Donbass in wezen totalitaire decreten op en maakt u hen monddood?
 • De gehele westerse ‘beschaafde’ wereld beticht u en hun leiders publiekelijk van wangedrag en totalitaire maatregelen.
 • In uw eigen land worden afwijkende meningen -voor het oog van de camera onderdrukt.
 • U leidt de aandacht af van corruptieschandalen, door een vijandbeeld te creëren. In de internationale pers blijven we dit allemaal op televisie zien.
 • We zijn niet in oorlog met de bevolking van Oekraïne. Dat heb ik al vaker duidelijk gemaakt. Het volk van Oekraïne is gegijzeld door het regime in Kiev en zijn westerse handlangers, die dat land in feite in politieke, militaire en economische zin hebben bezet en de Oekraïense industrie nu al tientallen jaren vernietigen terwijl ze de natuurlijke hulpbronnen plunderen. Dit leidde tot sociale achteruitgang en een onmetelijke toename van armoede en ongelijkheid. Het werven van middelen voor militaire operaties was in deze omstandigheden eenvoudig. Niemand dacht aan mensen, die geconditioneerd waren voor slachting en uiteindelijk verbruiksgoederen werden. Het is triest en vreselijk om te zeggen, maar het is een feit.
 • (wordt vervolgd)

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Translate »