Woensdag 14 juni zond de vpro in Doc2 de documentaire ‘Television Event’ uit. Heeft u die gemist? link

Actueel?

Toen Ronald Reagan, de president van de Verenigde Staten die geloofde dat een kernoorlog gewonnen kon worden, deze film had gezien, maakte hij direct een afspraak met Gorbatsjov om te zorgen dat de kerngrootmachten samen moeten gaan zorgen dat zij niet meer -met de op elkaar gerichte kernwapens- 54x de gehele wereldbevolking kunnen uitroeien.

Helaas weer zeer actueel!

Het is zeer verontrustend te zien wat er nu aan de oostgrens van Europa aan de hand is.


Vredesplannen?

Uit de geschiedenis komt duidelijk naar voren dat individuen in staat blijken te zijn immense humanitaire catastrofes in gang te zetten en zelfs jarenlang vol te houden.

Diplomatie

Praten met elkaar heeft tot nog toe de ‘wereldbranden’ tot een einde kunnen brengen. Oorlogen bleven op kleinere schaal voortwoeden met of zonder ’toezicht’ van VN-troepen. Zij worden -al sinds de industrialisatie- als proeftuin gebruikt voor de verschrikkelijk machtige en financieel zeer lucratieve wapenindustrie.

De Veiligheidsraad en de Verenigde Naties

Moeten vanwege vetorechten lijdzaam toezien, dat het conflict in Oekraïne voort ettert en een voortdurende kans op escalatie oplevert. De wapenindustrie doet intussen goede zaken! Economieën fleuren op en investeerders zien hun opbrengsten stijgen.

Beperkingen en Verboden

Er zijn al vele goede afspraken gemaakt. Universele rechten van de mens, oorlogsrecht en bijvoorbeeld humanitaire hulp. Beperking van wapenbezit of liever nog verbod van het produceren van alle zaken, die schade aan de mensheid en de natuur kunnen toebrengen, moeten moreel de mogelijkheid van het ‘legaal’ toebrengen van nadeel, letsel en schade teniet doen. ‘Alles dat niet expliciet verboden is legaal‘, moet streng worden veroordeeld als immoreel en gehandhaafd.

Politiek

Het zou toch mogelijk moeten zijn dat de in democratische staten gekozen volksvertegenwoordigers niet alleen bezig zijn met hun eigen carrières, maar hun prioriteiten naarstig verleggen en gaan zoeken naar mogelijkheden om de Euro-Aziatische brandhaard te blussen.

Wat zijn geweldloze mogelijkheden?

  • Sociale isolatie: van individuen en groepen, die zich tegen de mensheid keren.
  • Morele verontwaardiging over al diegenen, die wegkijken, zwijgen of zelfs (financieel) profiteren van het conflict.
  • Collectieve afkeuring van wat zij doen ten koste van onschuldigen.
  • Wetgeving en rechten handhaven, die bedoeld zijn om slachtoffers van agressie te beschermen en hèn veiligheid bieden.
  • Nadenken over wetgeving die immoreel gedrag veroordeelt. De bewijslast voor de dader omdraait. Als alle bewijzen tegen een dader zijn moet hij/zij deze weerleggen en zich niet kunnen beroepen op zijn zwijgenrecht.
  • Slachtoffers beschermen en bijstaan. De rechtspraak zou -op de eerste plaats- de slachtoffers en nabestaanden moeten beschermen en bijstaan en niet de privacy en correctheid van de behandeling van de dader.

Braccaedomos (Gerard van Broekhuijsen)


Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Translate »