De Stichting Belangen Vrijwilligers (kortweg ‘Stichting BV’) is in oprichting.

Waarom?
Omdat er wel verenigingen of stichtingen zijn, die zich richten op organisaties, die vrijwilligers inzetten. Zij ondersteunen deze organisaties om hun vrijwilligers zinvol in te zetten. Ze enthousiast te houden en te zorgen dat geen hiaten in de werkzaamheden ontstaan.

Er is overigens wel een vakbond voor vrijwillige brandweerlieden, maar die richt zich vanzelfsprekend uitsluitend op deze speciale vrijwilligers. Schrijnend is wel op hun website te lezen dat ook deze zo nuttige en onmisbare beroepsgroep in zeer zwaar bezuinigingsweer zit en moet vechten voor het voortbestaan van vele vrijwillige korpsen. Ook is er de Unie KBO, die vrijwilligersbelangen behartigt, maar daarover staat weinig op hun website vermeld. Natuurlijk is er ook deze website, waar vrijwilligers werk kunnen vinden.

Wat is eigenlijk een vrijwilliger? Wikipedia: iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband.

Wat is een vrijwilliger NIET! Een onbetaalde werknemer, die op afgesproken tijden werkzaamheden verricht, die voorheen door (wegbezuinigde) werknemers werden verricht.
Ook NIET! Iemand die door bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie wordt verplicht een tegenprestatie te leveren.
Ook ZEKER GEEN! Werknemer zonder enige garantie en/of rechtspositie!

Wat is vrijwilligerswerkWikipedia: Het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd, zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen), in georganiseerd verband, en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individueel, in groepen of de samenleving in haar geheel (maar zonder familieband, zie hiervoor mantelzorg).

In deze ‘definitie’ valt vooral op, dat heel erg veel activiteiten en werkzaamheden onder vrijwilligerswerk vallen, MITS ze dus vrijwillig worden verricht en niet worden betaald!

Wat behoort vrijwilligerswerk NIET te zijn! Werk, dat tot het takenpakket behoort van werknemers in een bepaalde sector.
Ook NIET! Het werk dat verricht werd door werknemers, die bij reorganisaties zijn ontslagen.
Ook ZEKER GEEN! Werk dat ‘aanvoelt’ als een reguliere baan. (Bijv. Elke woensdagochtend van 9:00 tot 14:00 uur een aantal vast omschreven werkzaamheden verrichten).

Ga nu zelf maar na, wat (bijvoorbeeld in de zorg) nog zuiver vrijwilligerswerk is. (Een zorg-organisatie beschikt tegenwoordig meestal over meer vrijwilligers, dan werknemers!) Ook stichtingen, die een product leveren (radio-uitzendingen bijvoorbeeld) drijven vaak volledig op vrijwilligers.

Wat is er vaak mis aan vrijwilligerswerk? Er wordt -vooral de laatste jaren- onder het mom van vrijwilligerswerk, regulier werk verricht, door mensen, die hiervoor geen vergoeding ontvangen. Deze ‘vrijwilligers’ hebben vaak geen enkele inspraak. Ze kunnen bij niemand  ‘verhaal’ halen bij vermeend onrecht. Zonder enige duidelijke reden kunnen ze -zonder motivatie waarom- worden vervangen door een ander.

Kortom: vele vrijwilligers worden -zo het de organisatie goeddunkt- ingezet als onbetaalde werknemers, zonder enige rechtspositie.
Er zijn uitzonderingen, maar die bevestigen spreekwoordelijk de regel!

De Stichting BV wil bovengenoemde misstanden t.o.v. vrijwilligers aan de kaak  stellen. En… aantonen, dat werkzaamheden, die als vrijwilligerswerk worden aangeboden, -in bepaalde gevallen- niets anders zijn dan regulier werk, dat door werknemers tegen betaling en met rechtspositionele bescherming zou moeten worden verricht.

Om de Stichting Belangen Vrijwilligers op te richten zijn sympathisanten en ondersteuners nodig. Vindt u ook dat er voor de Stichting BV werk aan de winkel is? Geef u dan op als ondersteuner. Inlichtingen: 06-30974608 of schrijf een reactie.

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Translate »