Het moet anders

De wereld staat in brand! Honderdduizenden soldaten sterven aan de oostkant van Europa. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor bombardementen en geweld. Het aantal miljardairs blijft groeien. De armoede in de Derde Wereld is nog steeds niet bedwongen. De Verenigde Naties zijn nog steeds een papieren tijger dankzij de Veto’s van permanente leden van de Veiligheidsraad. De dreiging van een Derde Wereldoorlog is groter dan ooit. Het klimaat op aarde wordt bedreigd. De aarde wordt nog steeds beroofd van haar natuurlijke grondstoffen. Voor de natuur op onze planeet geldt hetzelfde en de intensieve veeteelt en landbouw pleegt met zijn kunstmest en krachtvoer roofbouw op zichzelf.

Is er dan niets positiefs te melden?

Jazeker! Bovenstaande wereldproblemen zijn oplosbaar als we het écht willen! Als er mensen zijn, die écht een eind willen maken aan de ongelijke verdeling van de welvaart. Als er politici zijn, die werk maken van het ontduiken van belasting. Als wetenschappers alle tijd kunnen besteden aan oplossingen voor problemen, die grote groepen mensen bedreigen, waaronder oorlogen en het voorkomen er van. Als de hulporganisaties van de Verenigde Naties overal ter wereld ruim baan krijgen hun goede werk te doen. Als de wereldwijde wetten, die zorgvuldig worden opgesteld en de rechten en plichten van de landen duidelijk omschrijven niet terzijde kunnen worden geschoven door heersers, die ze op hen niet van toepassing verklaren. Als de goede krachten -die krachten, die door ieder mens als positief en dus niet destructief voor anderen- worden ‘(h)erkend’ ruim baan krijgen en niet worden tegengewerkt door ‘lobby’s’ van machtige uitbuiters. Als al de ‘deugende’ mensen die momenteel op aarde leven m.b.v. de juiste -door hen gekozen- vertegenwoordigers, zaakwaarnemers, advocaten, rechters en politici al deze in de eerste alinea aangehaalde ‘misstanden’ kunnen gaan aanpakken hebben deze weldenkende deugende mensen een kans de wereld te redden.

Advocaten en politici

Als al deze (vaak hoog-opgeleide) deskundigen hun kennis en kunde nu ‘ns niet inzetten bij de goed betalende lobbybureau’s. Hoge bonussen scoren d.m.v. hun slinkse -door de wet (nog) niet expliciet verboden mazen- gigantische belastingbesparingen binnenharken voor hun opdrachtgevers. De belasting dus, die de overige belastingbetalers -de ‘deugende’ mensen- moeten ophoesten om de collectieve uitgaven waarvoor een land verantwoordelijk is te kunnen doen.

Dat is morele ambitie!

Dit is wat ik haal uit de boeken van Rutger Bregman. De meeste mensen deugen en zijn bereid een ander in plotselinge nood te helpen. Potentieel is er genoeg maar: ‘De Have’s beschermen hun vergaarde bezit vanuit hun financieel voortdurend groeiende riante kapitaal’ en ‘zijn bang dit kwijt te raken of te moeten delen met anderen.’

Potentieel

De mens heeft van nature de mogelijkheid invloed uit te oefenen op zijn/haar leefomgeving. Kan verder denken dan het hier en nu. Kan méér dan overleven en voorplanten. Dit potentieel aanwenden voor het instandhouden van onze leefomgeving en de gehele soort duurzaam te laten leven (zonder andere soorten, binnen deze leefomgeving en die hier harmonieus in passen, te verdelgen) zou de hoofdopdracht voor alle denkkracht, creativiteit en arbeid die de mensheid kan opbrengen moeten zijn.

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

Translate »